PASPORT

STAVEB

CO JE PASPORT STAVBY ?

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby. Obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry, rozměry plochy, a základní informace o stavbě.

pasport stavby

Chceme-li rekonstruovat či modernizovat objekt a nemáme k dispozici žádnou původní projektovou dokumentaci nebo jsou podklady neaktuální. Dále je možné ho použít jako podklad pro vypracování průkazu energetické náročnosti (PENB) a pro jednání s úřady a dotčenými orgány.

pasport stavby pohledy
  • projekt pro územní řízení

  • projekt pro stavební povolení a ohlášení staveb

  • projekt pro provedení stavby

  • projekt pro výběr dodavatele

  • skutečné provedení stavby

  • dále pro Vás zpracujeme projekty pro odstranění stavby, rekreační objekty, apod.