STUDIE

STAVEB

K ČEMU SLOUŽÍ STUDIE ?

Studie stavby slouží k tomu, aby investor získal základní představu o tom, jak bude jeho stavba vypadat a fungovat. V rámci zpracování studie zpravidla dojde mezi projektantem a zákazníkem k vyjasnění a sladění vzájemných představ o stavbě.

studie ms projekty

V případě požadavku, lze zpracovat takovou studii, která bude ve více variantách pro snadnější rozhodování investora při stavbě.​ Na základě studie lze také již částečně stanovit i orientační finanční náklad stavby. Někdy postačí pouze vyřešení základních půdorysných dispozic jednotlivých podlaží a základních pohledů na stavbu.

studie ms projekty

Jindy si zákazník přeje zpracovat tzv. vizualizaci, která umožní získat formou trojrozměrného (3D) modelu na počítači prakticky dokonalou představu budoucí stavby.

lutin5_edited.jpg

Lze tak zobrazit jakýkoliv detail vnitřkustavby, jakýkoliv perspektivní pohled na stavbu.

  • studie pro územní řízení

  • studie pro stavební řízení

  • studie pro vyřízení bankovních úvěrů

  • studie pro výběr dodavatele

Kontaktujte nás a my Vám rádi služby naceníme.